Kredyt gotówkowy DOBRA ENERGIA

Informacje

W ostatnim czasie wiele mówi się o zanieczyszczeniu środowiska, smogu, efekcie cieplarnianym... Bank Spółdzielczy w Jutrosinie stworzył produkt, który pomoże Ci zadbać o środowisko - kredyt "DOBRA ENRGIA" to Twój sposób na EKO zysk.

CEL KREDYTU:

 1. Zakup i montaż paneli fotowoltanicznych.

 2. Zakup i instalacja systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła.

 3. Zakup i montaż instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u. ( np. ogrzewanie podłogowe).

 4. Wymianę lub montaż stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych, drzwi.

 5. Ocieplenie domu.

 6. Wymianę starych kotów na nowe: gazowe, olejowe, opalane biomasą, elektryczne, węglowe, kominki, w tym demontaż starego kotła i instalacji ( urządzenia i instalacje muszą spełniać wymogi określone w programie Czyste powietrze).

 7. Wymiana azbestowych pokryć dachowych.

 8. Inne koszty zawiązane z uzyskaniem efektu ekologicznego uznane przez Bank.

 9. Refinansowanie kosztów w/w przedsięwzięć poniesionych w ciągu 12 m-cy przed złożeniem wniosku o kredyt.

OKRES KREDYTOWANIA:

Maksymalny okres kredytowania wynosi 60 miesięcy ( 5 lat).

OPROCENTOWANIE:

Zgodnie z "Tabelą oprocentowania kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie"

MINIMALNA KWOTA KREDYTU:

Minimalna kwota kredytu 5.000,00 zł.

MAKSYMALNA KWOTA KREDYTU:

Maksymalna kwota kredytu 100.000,00 zł.

FORMA ZABEZPIECZENIA:

Forma zabezpieczenia spłaty kredytu ustalana jest indywidualnie z klientem.

Kredytobiorca zobowiązany jest do udokumentowania co najmniej 80% poniesionych wydatków na wyżej wymienione cele.

Parametry

Roczna Stopa Oprocentowania dla kredytu gotówkowego DOBRA ENERGIA:

 • kwota udzielonego kredytu 16.000,00 zł,
 • całkowita kwota kredytu 16.000,00 zł (prowizja i/lub koszt ubezpieczenia płatne ze środków własnych kredytobiorcy),
 • okres kredytowania 36 miesięcy,
 • roczne stałe oprocentowanie nominalne 3,99%,
 • prowizja 0,5%
 • całkowity koszt kredytu wynosi 1.425,16 zł, w którego skład wchodzą: (prowizja za udzielenie kredytu 80,00 zł, odsetki od kredytu 982,16 zł, koszty usług dodatkowych 363,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 363,00 zł, pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł),
 • przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 6,07%,
 • całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 17.425,16 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 02-01-2020r.

Załączniki
Kalkulator