Kredyt gotówkowy DOBRA ENERGIA

Informacje

W ostatnim czasie wiele mówi się o zanieczyszczeniu środowiska, smogu, efekcie cieplarnianym... Bank Spółdzielczy w Jutrosinie stworzył produkt, który pomoże Ci zadbać o środowisko - kredyt "DOBRA ENRGIA" to Twój sposób na EKO zysk.

CEL KREDYTU:

 1. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych.

 2. Zakup i instalacja systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła.

 3. Zakup i montaż instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u. ( np. ogrzewanie podłogowe).

 4. Wymianę lub montaż stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych, drzwi.

 5. Ocieplenie domu.

 6. Wymianę starych kotłów na nowe: gazowe, olejowe, opalane biomasą, elektryczne, węglowe, kominki, w tym demontaż starego kotła i instalacji ( urządzenia i instalacje muszą spełniać wymogi określone w programie Czyste powietrze).

 7. Wymiana azbestowych pokryć dachowych.

 8. Inne koszty zawiązane z uzyskaniem efektu ekologicznego uznane przez Bank.

 9. Refinansowanie kosztów w/w przedsięwzięć poniesionych w ciągu 12 m-cy przed złożeniem wniosku o kredyt.

OKRES KREDYTOWANIA:

Maksymalny okres kredytowania wynosi 60 miesięcy ( 5 lat).

OPROCENTOWANIE:

Zgodnie z "Tabelą oprocentowania kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie"

MINIMALNA KWOTA KREDYTU:

Minimalna kwota kredytu 5.000,00 zł.

MAKSYMALNA KWOTA KREDYTU:

Maksymalna kwota kredytu 100.000,00 zł.

FORMA ZABEZPIECZENIA:

Forma zabezpieczenia spłaty kredytu ustalana jest indywidualnie z klientem.

Kredytobiorca zobowiązany jest do udokumentowania co najmniej 80% poniesionych wydatków na wyżej wymienione cele.

Parametry

RRSO dla kredytu gotówkowego „Dobra Energia” wynosi 9,73 % przy następujących założeniach:

 • kwota udzielonego kredytu 25.700,00 zł,
 • całkowita kwota kredytu 25.700,00 zł (prowizja i/lub koszt ubezpieczenia płatne ze środków własnych kredytobiorcy),
 • okres kredytowania 48 miesięcy,
 • roczne stałe oprocentowanie nominalne 7,50%,
 • prowizja 1,5% tj. 385,50 zł,
 • ubezpieczenie na wypadek śmierci 452,23 zł*,
 • odsetki od kredytu 3.903,73 zł,
 • całkowity koszt kredytu 4.741,46 zł,
 • całkowita kwota do zapłaty 30.441,46 zł,
 • raty malejące (najwyższa w wysokości 700,23 zł, najniższa 537,97 zł).

* orientacyjna wysokość składki wg kalkulacji SALTUS Ubezpieczenia, ustalana indywidualnie z Klientem

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.


Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 06.03.2024r. na reprezentatywnym przykładzie.

Załączniki
Kalkulator