Ubezpieczenia

Ubezpieczenie Generali z myślą o Rolniku to kompleksowe ubezpieczenie dla właścicieli gospodarstw rolnych.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika i budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Obowiązek zakupu ubezpieczenia reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

W ramach jednej polisy możesz połączyć ubezpieczenia obowiązkowe wraz z dobrowolnymi uzyskując szeroki zakres ochrony. Zabezpiecz siebie i swój majątek.