Pożyczka hipoteczna

Jesteś właścicielem nieruchomości i potrzebujesz dodatkowych środków na dowolny cel ?
Wybierz pożyczkę hipoteczną w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie i zabezpiecz ją posiadanym majątkiem.

Korzyści

Korzyści:

  • możliwość wyboru okresu kredytowania nawet do 180 miesięcy (15 lat),
  • dodatkowe środki bez konieczności ich rozliczania,
  • brak wymogu udziału środków własnych,
  • możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki bez dodatkowych opłat.
Parametry

Przeznaczenie pożyczki
Pożyczkę można przeznaczyć na dowolny cel.

Maksymalna wysokość pożyczki
Maksymalna wysokość pożyczki uzależniona jest od dochodów Klienta i wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

Okres spłaty
Maksymalny okres spłaty wynosi 15 lat.

Zabezpieczenie pożyczki
Podstawowe zabezpieczenie pożyczki stanowi hipoteka i cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

Oprocentowanie i opłaty

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłacanej jednorazowo pożyczki hipotecznej wynosi 12,15%, całkowita kwota pożyczki 80.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 165.216,86 zł, oprocentowanie zmienne 11,05 % w stosunku rocznym wyliczone jako suma wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M 7,05% wg stanu na dzień 09.09.2022r. i marży banku w wysokości 4,0 p.p., całkowity koszt pożyczki 85.216,86 zł (w tym: prowizja 2.000,00 zł, odsetki 83 197,86 zł, PCC-3 od ustanowienia hipoteki 19,00 zł), 179 miesięczne raty równe* po 911,79 zł, ostatnia wyrównująca w wysokości 899,24 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 09.09.2022r. na reprezentatywnym przykładzie. Wymóg zawarcia umowy/ usługi dodatkowej – ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz wycena nieruchomości, koszty nie wliczone do RRSO.

Standardowym zabezpieczeniem pożyczki jest hipoteka na nieruchomości będącej własnością Pożyczkobiorcy, przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości oraz weksel własny in blanco.

*Zmienne oprocentowanie pożyczki wiąże się z ryzykiem wzrostu wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wzrostem całkowitej kwoty do zapłaty. Zmiana oprocentowania (wzrost lub spadek) będzie miała wpływ na wartość pożyczki i powoduje:
1) systemie spłat równych rat kapitałowo-odsetkowych – zmianę wysokości rat kapitałowo – odsetkowych (odpowiednio w wzrost lub spadek).

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 09-09-2022r.

Załączniki