Wykaz Umów Outsourcingowych

INFORMACJA O PRZEDSIĘBIORCACH

Bank Spółdzielczy w Jutrosinie, działając na podstawie art. 111b ustawy Prawo bankowe, informuje o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych mających dostęp do tajemnicy bankowej, którym zgodnie z art. 6a ust. 1 i 7 ustawy Prawo bankowe powierzył wykonywanie określonych czynności bankowych lub czynności faktycznych związanych z działalnością bankową.

Lp.

NAZWA PRZEDSIĘBIORCY

ADRES SIEDZIBY
PRZEDSIĘBIORCY

DANE IDENTYFIKACYJNE
REGON /NIP /KRS

1

Zakład Usług Informatycznych „NOVUM”
Spółka z o.o. z siedzibą w Łomży

ul. Spokojna 9A
18 – 400 Łomża

REGON 450008792
NIP 718-002-68-19
KRS 0000080302

2

INFO-B Zakład Usług Komputerowych
z siedzibą w Brzegu

ul. Konopnickiej 98
49 – 304 Brzeg

REGON 530709917
NIP 747-100-89-15