Kredyt mieszkaniowy

Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie ułatwi Ci realizację marzeń o własnych czterech kątach. Możesz uzyskać pomoc finansową, nie tylko na zakup i budowę nieruchomości, ale także na przebudowę lub remont.

Korzyści

Wybierając kredyt mieszkaniowy w Naszym Banku zyskujesz:

 • 0% prowizji za udzielenie*,
 • pomoc w sfinansowaniu do 80% kosztów inwestycji,
 • okres kredytowania nawet do 25 lat,
 • do 24 miesięcy karencji w spłacie kapitału,
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów w dogodnych miesięcznych ratach równych lub malejących,
 • możliwość skorzystania z atrakcyjnego pakietu ubezpieczeń, obejmującego ochronę życia oraz nieruchomości.

*Promocja obowiązuje do 31.12.2024r.

Parametry

Przeznaczenie kredytu

 • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z rynku pierwotnego lub wtórnego,
 • zakup własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego od spółdzielni mieszkaniowej z rynku wtórnego
 • budowę/rozbudowę/dokończenie budowy / nadbudowę domu jednorodzinnego,
 • zakup działki budowlanej,
 • zakup działki rekreacyjnej wraz z domkiem letniskowym,
 • adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne,
 • remont lub modernizację domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku,
 • inne cele mieszkaniowe.

Maksymalna kwota kredytu
Maksymalna wysokość kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Klienta oraz wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

Okres kredytowania
Maksymalny okres kredytowania wynosi 25 lat.

Spłata kredytu
Spłata kredytu następować będzie w miesięcznych ratach malejących lub równych, z możliwością zastosowania karencji w spłacie kapitału.

Zabezpieczenie kredytu
Podstawowym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka oraz cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

Oprocentowanie i opłaty

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu mieszkaniowego w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie wynosi 7,96% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 200.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 441.395,37 zł, oprocentowanie zmienne 7,77% w stosunku rocznym wyliczone jako suma wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M w wysokości 5,87% wg stanu na dzień 03.01.2024r. i stałej marży Banku w wysokości 1,90 p.p., całkowity koszt kredytu 241.395,37 zł (w tym: odsetki 241.376,37 zł, PCC od ustanowienia hipoteki 19,00 zł), 287 miesięcznych rat równych w wysokości 1.534,11 zł każda, ostatnia wyrównująca w wysokości 1.086,80 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 03.01.2024r. na reprezentatywnym przykładzie. Wymóg zawarcia umowy/usługi dodatkowej – wycena nieruchomości oraz ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, koszty nie wliczone do RRSO.

Standardowym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na finansowanej nieruchomości, przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości oraz weksel własny in blanco.

Zmienne oprocentowanie kredytu wiąże się z ryzykiem wzrostu wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wzrostem całkowitej kwoty do zapłaty. Zmiana oprocentowania (wzrost lub spadek) będzie miała wpływ na wartość kredytu i powoduje w systemie spłat równych rat kapitałowo-odsetkowych - zmianę wysokości rat kapitałowo-odsetkowych (odpowiednio wzrost lub spadek).

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Załączniki
Kalkulator