Kredyt na remont i wyposażenie własnego M

Informacje

CEL KREDYTU:

 1. Remont, modernizacja budynku lub lokalu mieszkalnego;
 2. Zakup wyposażenia, w tym mebli oraz sprzętu RTV i AGD;
 3. Zakup kostki brukowej, płyt tarasowych, mebli ogrodowych, oświetlenia ogrodu;
 4. Wymiana ogrodzenia oraz bramy wjazdowej do posesji;
 5. Refinansowanie wydatków poniesionych w okresie ostatnich 6 m-cy na jeden z celów wymienionych w pkt.1) -4).

OKRES KREDYTOWANIA:
do 120 miesięcy (10 lat)

MAKSYMALNA KWOTA KREDYTU:
100.000 złotych

MINIMALNA KWOTA KREDYTU:
5.000 złotych

OPROCENTOWANIE:
Zgodnie z "Tabelą oprocentowania kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie"

PROWIZJA:
Zgodnie z "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie"

Parametry

RRSO dla kredytu konsumenckiego „Kredyt na remont i wyposażenie własnego M” wynosi 13,53 % przy następujących założeniach:

 • całkowita kwota kredytu 50 000,00zł (koszt ubezpieczenia płatny ze środków własnych kredytobiorcy),
 • okres kredytowania 60 miesięcy,
 • roczne zmienne oprocentowanie nominalne WIBOR 3m + marża banku 2,50 p.p. na dzień 09.09.2022-9,55% w skali roku,
 • prowizja 2%,
 • ubezpieczenie na wypadek śmierci 1.980,00 zł,
 • odsetki od kredytu 12.222,05 zł,
 • koszt otwarcia i prowadzenia rachunku 480,00 zł
 • całkowity koszt kredytu 15.682,05 zł,
 • całkowita kwota do zapłaty 65.682,05 zł,
 • raty malejące (najwyższa w wysokości 1.279,32zł, najniższa 853,87 zł).

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 09.09.2022 r.

Załączniki
Kalkulator