Kredyt na remont i wyposażenie własnego M

Informacje

CEL KREDYTU:

 1. Remont, modernizacja budynku lub lokalu mieszkalnego;
 2. Zakup wyposażenia, w tym mebli oraz sprzętu RTV i AGD;
 3. Zakup kostki brukowej, płyt tarasowych, mebli ogrodowych, oświetlenia ogrodu;
 4. Wymiana ogrodzenia oraz bramy wjazdowej do posesji;
 5. Refinansowanie wydatków poniesionych w okresie ostatnich 6 m-cy na jeden z celów wymienionych w pkt.1) -4).

OKRES KREDYTOWANIA:
do 120 miesięcy (10 lat)

MAKSYMALNA KWOTA KREDYTU:
100.000 złotych

MINIMALNA KWOTA KREDYTU:
5.000 złotych

OPROCENTOWANIE:
Zgodnie z "Tabelą oprocentowania kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie"

PROWIZJA:
Zgodnie z "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie"

Parametry

RRSO dla kredytu konsumenckiego „Kredyt na remont i wyposażenie własnego M” wynosi 5,56 % przy następujących założeniach:

 • całkowita kwota kredytu 40 000,00zł (koszt ubezpieczenia płatny ze środków własnych kredytobiorcy),
 • okres kredytowania 60 miesięcy,
 • oprocentowanie zmienne WIBOR 3m + marża banku 3,50 p.p. na dzień 15.04.2021 3,71% w skali roku,
 • prowizja 2%,
 • ubezpieczenie na wypadek śmierci 1.584,00 zł,
 • odsetki od kredytu 3.763,92 zł,
 • całkowity koszt kredytu 5.347.92 zł,
 • całkowita kwota do zapłaty 45.347.92 zł,
 • raty malejące (najwyższa w wysokości 805,97 zł, najniższa 561,76 zł).

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 15-04-2021r.

Załączniki
Kalkulator