Kredyt gotówkowy "WAKACYJNE MARZENIA"

Informacje

CEL KREDYTU:
Własne potrzeby konsumpcyjne

OKRES KREDYTOWANIA:
do 36 miesięcy (3 lata)

MAKSYMALNA KWOTA KREDYTU:
50.000 złotych

OPROCENTOWANIE:
Zgodnie z "Tabelą oprocentowania kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie"

PROWIZJA:

Zgodnie z "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie"

Parametry

RRSO dla kredytu konsumenckiego „WAKACYJNE MARZENIA” wynosi 10,88 % przy następujących założeniach:

  • całkowita kwota kredytu 30 000,00zł (koszt ubezpieczenia płatny ze środków własnych kredytobiorcy)
  • okres kredytowania 36 miesięcy
  • oprocentowanie stałe w skali roku 7,00%
  • prowizja 0 %
  • ubezpieczenie na wypadek śmierci 1376,00 zł
  • odsetki od kredytu 3.174,42 zł
  • całkowity koszt kredytu 4.550,42 zł
  • całkowita kwota do zapłaty 34.550,42 zł
  • raty malejące (najwyższa w wysokości 1.034,44 zł, najniższa 861,77 zł)

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 27-05-2022r.

Załączniki
Kalkulator