Kredyt obrotowy "AGRO PROGRES"

Informacje

Nawet najlepszy rolnik może doświadczyć trudności finansowych podczas prowadzenia gospodarstwa. Z Bankiem Spółdzielczym w Jutrosinie nie musisz obawiać się, że przejściowe problemy zniweczą owoce Twojej wieloletniej, ciężkiej pracy! Wesprzyj się kredytem obrotowym „Agro Progres” !

CEL KREDYTU:
Finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

OKRES KREDYTOWANIA:
do 60 miesięcy (5 lat)

MAKSYMALNA KWOTA KREDYTU:
150.000 złotych

KARENCJA SPŁATY KREDYTU:
do 12 miesięcy (1 rok)

OPROCENTOWANIE:
Zgodnie z "Tabelą oprocentowania kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie"

PROWIZJA:
Zgodnie z "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie"

Parametry

RRSO dla kredytu obrotowego „Agro Progres” wynosi 12,16 % przy następujących założeniach:

  • całkowita kwota kredytu 50.000,00 zł (koszt ubezpieczenia płatny ze środków własnych kredytobiorcy);
  • okres kredytowania 60 miesięcy;
  • oprocentowanie zmienne WIBOR 3m + marża banku 4,00 p.p. na dzień 15.04.2022r. 8,70% w skali roku;
  • prowizja 2% - tj. 1.000,00 zł;
  • ubezpieczenie na wypadek śmierci 1.980,00 zł;
  • odsetki od kredytu 11.060,74 zł;
  • całkowity koszt kredytu 14.040,74 zł;
  • całkowita kwota do zapłaty 64.040,74 zł;
  • raty malejące (najwyższa w wysokości 1.255,16 zł; najniższa 853,46 zł).

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 15-04-2022r.

Załączniki