Zebranie Przedstawicieli 27.04.2023r.

dodano: 2023-05-08

W dniu 27 kwietnia br. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jutrosinie, na którym podsumowano działalność Banku za rok 2022, wyznaczono kierunki działania na rok bieżący, dokonano podziału nadwyżki bilansowej, poddano ocenie członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej, a także udzielono absolutorium członkom Zarządu Banku.

W gronie delegatów, członków Rady Nadzorczej, pracowników gościliśmy reprezentantów SGB – Banku S.A. w Poznaniu oraz Kancelarii Radców Prawnych.

Wszystkim delegatom oraz gościom dziękujemy za przybycie oraz za miłe słowa skierowane w zakresie funkcjonowania Banku, a Wam drodzy Klienci za zaufanie, jakim nas wciąż obdarzacie, Waszą lojalność i chęć współpracy.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jutrosinie