Ubezpieczenie maszyn rolniczych - Concordia Agro Ekspert

dodano: 2020-10-09

Maszyny rolnicze to podstawowe narzędzia Twojej pracy. Nie przewidzisz ich zniszczeń, uszkodzeń, awarii, kradzieży oraz udziału w kolizji czy wypadku.

Obowiązkowe OC zabezpiecza tylko osoby trzecie – chcąc uchronić się przed skutkami finansowymi nieprzewidzianych sytuacji, pomyśl o rozszerzeniu ochrony swoich sprzętów rolniczych o ubezpieczenia dobrowolne.

Użytkujesz maszyny rolnicze, wykonujesz usługi międzysąsiedzkie – zapytaj o możliwe rozszerzenia dla oferowanych pakietów.

Główne zalety ubezpieczenia:

  • zabezpieczenie przed skutkami zniszczenia, uszkodzenia lub utraty maszyny rolniczej,
  • All Risk w każdym wariancie ubezpieczenia Agro Casco,
  • brak potrącania amortyzacji części zamiennych w zależności od wybranego wariantu,
  • klauzula ochrony od szkód w szybach,
  • możliwość zniesienia udziałów własnych,
  • pokrycie dodatkowych kosztów transportu i parkowania maszyny po szkodzie,
  • likwidacja szkód według wariantu serwisowego,
  • możliwa odpowiedzialność za szkody w przewożonych płodach rolnych,
  • opcja pokrycia kosztów wynajęcia maszyny zastępczej.