Kredyt gotówkowy "Magiczne Święta"

Informacje

Zbliżają się Mikołajki oraz Święta Bożego Narodzenia. Nie czekaj więc dłużej i spełnij gwiazdkowe marzenia – swoje i Twoich bliskich!

CEL KREDYTU:
Własne potrzeby konsumpcyjne

OKRES KREDYTOWANIA:
do 60 miesięcy (5 lat)

MAKSYMALNA KWOTA KREDYTU:
40.000 złotych

OPROCENTOWANIE:

Zgodnie z "Tabelą oprocentowania kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie"

PROWIZJA:

Zgodnie z "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie"

Parametry

RRSO dla kredytu konsumenckiego „Magiczne Święta” wynosi 8,79 % przy następujących założeniach:

  • całkowita kwota kredytu 25.700,00zł (prowizja i/lub koszt ubezpieczenia płatne ze środków własnych kredytobiorcy),
  • okres kredytowania 59 miesięcy,
  • oprocentowanie stałe w skali roku 6,99%,
  • prowizja 1% tj. 257,00 zł,
  • ubezpieczenie na wypadek śmierci 562,83 zł*,
  • odsetki od kredytu 4.485,15 zł,
  • całkowity koszt kredytu 5.304,98 zł,
  • całkowita kwota do zapłaty 31.004,98 zł,
  • raty malejące (najwyższa w wysokości 583,46 zł, najniższa 438,42 zł).

* orientacyjna wysokość składki wg kalkulacji SALTUS Ubezpieczenia, ustalana indywidualnie z Klientem

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 02.01.2023r. na reprezentatywnym przykładzie.

Kredyt udzielany od 01-12-2022r. do 31-01-2023r.

Załączniki
Kalkulator