Kredyt "360"

Informacje

Od najmniejszych przyjemności po najpilniejsze sprawy – nowy kredyt gotówkowy Banku Spółdzielczego w Jutrosinie pomoże zaspokoić wszelkie bieżące potrzeby Twoje i twojej rodziny . Jeśli potrzebujesz gotówki na okrągło - nie wahaj się dłużej! Już dziś skontaktuj się z nami i zapytaj o kredyt „360” - najlepszy kredyt gotówkowy na najprostszych zasadach:

CEL KREDYTU:
Własne potrzeby konsumpcyjne

OKRES KREDYTOWANIA:
do 36 miesięcy (3 lata)

MAKSYMALNA KWOTA KREDYTU:
30.000 złotych

OPROCENTOWANIE:

Zgodnie z "Tabelą oprocentowania kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie"

PROWIZJA:

Zgodnie z "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie"

Parametry

RRSO dla kredytu konsumenckiego „360” wynosi 8,39 % przy następujących założeniach:

  • całkowita kwota kredytu 16 000,00zł (prowizja i/lub koszt ubezpieczenia płatne ze środków własnych kredytobiorcy),
  • okres kredytowania 36 miesięcy,
  • oprocentowanie stałe w skali roku 6,00%,
  • prowizja 2,99% - tj. 478,40 zł,
  • ubezpieczenie na wypadek śmierci 370,00 zł
  • odsetki od kredytu 1.485,74 zł,
  • całkowity koszt kredytu 2.334,14 zł,
  • całkowita kwota do zapłaty 18.334,14 zł,
  • raty malejące (najwyższa w wysokości 539,63 zł, najniższa 462,12 zł).

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 17-03-2021r.

Załączniki
Kalkulator