Kredyt gotówkowy "STAŁY PROCENT"

Informacje

Od najmniejszych przyjemności po najpilniejsze sprawy – nowy kredyt gotówkowy Banku Spółdzielczego w Jutrosinie pomoże zaspokoić wszelkie bieżące potrzeby Twoje i twoich najbliższych. Już dziś skontaktuj się z nami i zapytaj o kredyt „Stały Procent” - najlepszy kredyt gotówkowy na najprostszych zasadach:

CEL KREDYTU:
Własne potrzeby konsumpcyjne

OKRES KREDYTOWANIA:
do 60 miesięcy (5 lat)

MAKSYMALNA KWOTA KREDYTU:
50.000 złotych

OPROCENTOWANIE:

Zgodnie z "Tabelą oprocentowania kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie"

PROWIZJA:

Zgodnie z "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie"

Parametry

RRSO dla kredytu konsumenckiego „STAŁY PROCENT” wynosi 11,34 % przy następujących założeniach:

  • całkowita kwota kredytu 30 000,00zł (koszt ubezpieczenia płatny ze środków własnych kredytobiorcy),
  • okres kredytowania 60 miesięcy,
  • oprocentowanie stałe w skali roku 8,00%,
  • prowizja 2 % tj. 600,00 zł
  • ubezpieczenie na wypadek śmierci 1188,00 zł
  • odsetki od kredytu 6.113,32 zł,
  • całkowity koszt kredytu 7.901,32 zł,
  • całkowita kwota do zapłaty 37.901,32 zł,
  • raty malejące (najwyższa w wysokości 746,30 zł, najniższa 511,56 zł).

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 13-04-2022r.

Załączniki
Kalkulator