Karta MasterCard KKS Lech

Karta MasterCard KKS Lech- międzynarodowa karta płatnicza z funkcją zbliżeniową, za pomocą której Posiadacz/ Użytkownik może dokonywać operacji w kraju i za granicą:

  1. płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowo-usługowych akceptujących karty, w tym płatności w Internecie,
  2. płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowych transakcji zbliżeniowych (bez potwierdzania numerem PIN lub podpisem - do kwoty 50 zł, transakcje zbliżeniowe powyżej 50 zł wymagają potwierdzenia numerem PIN oraz weryfikowane są środki dostępne) w punktach wyposażonych w terminale z taką funkcjonalnością,
  3. wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na awersie/rewersie karty,
  4. wypłaty gotówki w ramach usługi cashback w punktach handlowo-usługowych obsługujących taką funkcjonalność na terenie kraju.

Istnieje również możliwość wgrania na kartę funkcji stadionowej – funkcja uruchamiana jest na stadionie KKS Lech Poznań. Na kartę nanoszone jest zdjęcie oraz numer pesel kibica i numer ACN (numer nadawany przez Klub). Karta posiadająca funkcję stadionową jest kompatybilna z systemem wejścia na stadion.

Karta MasterCard KKS Lech wydawana jest osobom fizycznym, które ukończyły 13 lat do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych na okres 4 lat. Wypłaty z bankomatów oznaczonym logo: zwolnione są od opłat prowizyjnych.

Kartą może posługiwać się wyłącznie osoba, której imię i nazwisko widnieje na awersie karty oraz do wysokości dostępnych środków na rachunku.

Płatności internetowe są zabezpieczone dzięki usłudze 3D-Secure - każda transakcja jest dodatkowo potwierdzana hasłem, które klient nadaje przy rejestracji karty. Klient w trakcie dokonywania płatności w sklepie internetowym jest poproszony o rejestrację, która wymaga potwierdzenia swojej tożsamości poprzez podanie danych osobowych znanych przez bank i ustalenie hasła. Przy rejestracji klient dodatkowo określa osobisty komunikat PAM (Personal Assurance Message) – tekst wyświetlany przy każdej płatności kartą, stanowi on dodatkowe potwierdzenie autentyczności strony.

Podpis na karcie
Zawsze podpisz się na karcie najlepiej całym imieniem i nazwiskiem, lub co najmniej pierwszą literą imienia i nazwiskiem.

Posługując się kartą płatniczą należy pamiętać:

  • nie noś PIN-u razem z kartą
  • nie udostępniaj nikomu PIN-u z kartą
  • miej zawsze nr telefonu pod który możesz zgłosić zastrzeżenie karty
  • bezwzględnie nie zapisuj PIN-u na karcie
  • chroń kartę przed uszkodzeniami mechanicznymi, polem magnetycznym oraz silnymi promieniami słonecznymi


Utrata karty
W przypadku utraty karty (zagubienie, kradzież) należy natychmiast powiadomić PolCard celem zastrzeżenia karty. Zastrzeżenia kart można dokonywać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu dzwoniąc pod niżej podane nr telefonów:

z kraju - tel. 22 515 31 50 lub 22 515 30 00
z zagranicy - tel. 00 48 22 515 31 50 lub 00 48 22 515 30 00

Im szybciej nastąpi zastrzeżenie, tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia strat wynikłych z nieuczciwego wykorzystania karty. Zastrzeżenie dokonane telefonicznie należy potwierdzić w Oddziale, który wydał kartę.

3D-Secure umożliwia dokonywanie przez Internet płatności o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa. Każda transakcja potwierdzana jest dodatkowym hasłem, które klient nadaje przy rejestracji karty w usłudze.

Rejestracja karty wykonywana jest jednokrotnie - klient w trakcie dokonywania płatności w sklepie internetowym zostanie poproszony o rejestrację, która wymaga potwierdzenia swojej tożsamości poprzez podanie danych osobowych znanych przez bank i ustalenie hasła. Przy kolejnych zakupach przez Internet poza podaniem danych z karty, potwierdzenie płatności będzie polegać na podaniu ustalonego hasła.

Podczas rejestracji klient określa również komunikat osobisty - tekst, który będzie wyświetlany przy każdej płatności kartą i stanowi dodatkowe potwierdzenie autentyczności strony.

Uwaga: w przypadku kart Maestro, Visa Electron lub Visa Business Electron w procesie rejestracji wymagane jest podanie hasła tymczasowego przekazanego przez Bank - w celu uzyskania hasła klient powinien skontaktować się z oddziałem Banku. Następnie w trakcie rejestracji klient ustanawia własne hasło do usługi, które będzie służyć do potwierdzania transakcji przy kolejnych zakupach przez Internet.

System posiada certyfikację organizacji płatniczych Visa International oraz MasterCard International.

Klient może również zarejestrować kartę przed dokonaniem płatności kartą przez Internet:

wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2018 Bank Spółdzielczy w Jutrosinie