Rachunek oszczędnościowy

Rachunek oszczędnościowy przeznaczony jest dla osób fizycznych. Służy do gromadzenia środków pieniężnych na rachunku.

Warunki prowadzenia rachunku:

  • minimalna kwota środków pieniężnych na rachunku wynosi 100,00 złotych,
  • na rachunek dokonuje się comiesięcznych wpłat nie niższych niż 100,00 złotych,
  • oprocentowanie rachunku uzależnione jest od zgromadzonych środków,
  • oszczędności na rachunku są objęte gwarancjami BFG,
  • kapitalizacja odsetek na koniec kwartału.
wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2018 Bank Spółdzielczy w Jutrosinie