Kredyt obrotowy "Cztery Pory Roku"

Nie od dziś wiadomo, że prowadzenie gospodarstwa rolnego wiąże się z nieustannym ponoszeniem wydatków, dlatego zachęcamy do skorzystania z kredytu obrotowego „Cztery pory roku”.
Kredyt pozwoli na regulowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną produkcją, takich jak zakup pasz, nawozów, środków ochrony roślin, kwalifikowanego materiału siewnego, paliwa, a także zwierząt hodowlanych.

Pakiet korzyści:

  • dodatkowe środki na finansowanie bieżących potrzeb gospodarstwa,
  • harmonogram dostosowany do specyfiki prowadzonej produkcji i możliwości Klienta,
  • niska prowizja, tylko 1,5% od kwoty kredytu,
  • atrakcyjne oprocentowanie.

Przeznaczenie kredytu

Kredyt jest przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą.

Maksymalna wysokość kredytu
Maksymalna wysokość kredytu uzależniona jest od indywidualnych, bieżących potrzeb kredytowych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą i nie może przekroczyć:

  • 1.500,00 zł/ha użytków rolnych (własnych lub dzierżawionych), jeśli zostanie udokumentowane co najmniej 40% poniesionych wydatków, lub
  • 3.000,00 zł/ha użytków rolnych, jeśli zostanie udokumentowane co najmniej 80% poniesionych wydatków fakturami VAT lub innymi dowodami kupna-sprzedaży.

Okres kredytowania
Maksymalny okres kredytowania wynosi 36 miesięcy.

Zabezpieczenie kredytu
Forma zabezpieczenia spłaty kredytu ustalana jest indywidualnie z Klientem.

Spłata kredytu
Terminy i forma spłaty kredytu dostosowane są do indywidualnych możliwości i oczekiwań Klienta.

Oprocentowanie
Oprocentowanie kredytu obrotowego „Cztery pory roku” jest zmienne, ustalane zgodnie z „Tabelą oprocentowania kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie”.

Prowizje i opłaty
Zgodnie z „Taryfą opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie”.

wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2018 Bank Spółdzielczy w Jutrosinie