Kredyt obrotowy AGRO

CEL KREDYTU:
Dowolny cel kredytowy związany z bieżącą działalnością rolniczą.

  • kwota kredytu do 150.000,00 zł
  • oprocentowany w stosunku rocznym:

uuuu– dla kredytów udzielanych do 24 miesięcy - 8,00%

uuuu– dla kredytów udzielanych powyżej 24 miesięcy - 9,00%

  • okres kredytowania do 5 lat
  • prowizja 2,50% od kwoty przyznanego kredytu
  • brak wymogu dokumentowania wydatków
  • zabezpieczenie kredytu:

uuuu– dla kredytów udzielanych w kwocie do 50.000,00 zł - wszystkie stosowane w Banku formy zabezpieczeń

uuuu– dla kredytów udzielanych w kwocie powyżej 50.000,00 zł - hipoteka na nieruchomości

Kredyt udzielany jest w okresie od 02 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2019 Bank Spółdzielczy w Jutrosinie